Lesmateriaal

Syllabus met onder meer exameneisen voor kyu- en dan-graden: Syllabus TAE_(versie 2020)

Bovenstaande syllabus wordt gehanteerd bij de ontwikkeling in Takemusu Aikido. Zowel nationaal (dan-graden) als bij Sponaar (kyu-graden) worden regelmatig examens afgenomen. Er zijn regelmatig vragen over examens. Daarom wordt hier de visie op aikido-examens nader toegelicht.

.

Takemusu Aikido Kyokai Nederland (TAKN) heeft richtlijnen voor examens opgesteld. Deze examenrichtlijnen zijn een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement van TAKN. Beide documenten zijn beschikbaar via onderstaande link:

Huishoudelijk reglement TAKN

Examenrichtlijnen TAKN

.

Er verschijnen regelmatig artikelen die bepaalde aspecten van Takemusu Aikido belichten. Hieronder staat er een aantal.

– Toelichting op de vier niveaus van Takemusu Aikido: Toelichting niveaus van takemusu aikido

– Niveaus van beoefenen van aikido: Levels of Takemusu Aikido

– Artikel ‘Aikido as modern Budo’ door Lewis Bernaldo de Quiros: Aikido as modern Budo

– Uitwerking van bukiwaza (het wapensysteem in Takemusu Aikido): BUKIWAZA Takemusu Aikido

– Uitleg over de 10 kumijo door Lewis Bernaldo de Quiros: Uitleg 10 Kumijo

– Uitleg over shikantaza (zittende meditatie) door Lewis Bernaldo de Quiros: Sitting meditation

– Aikido leren en lesgeven vanuit een West-Oost benadering: Reflections on East-West approach to teaching en learning Aikido