Takemusu Aikido

De stichter van Aikido, Morihei Ueshiba (ook bekend als O Sensei), ontwikkelde zijn krijgskunst in de loop van een lang leven van oefening en ervaring en ging door vele fasen van ontwikkeling en rijping. O Sensei had veel studenten in de verschillende perioden van de ontwikkeling van zijn kunst die vervolgens vertrokken om hun eigen scholen op te richten, met hun eigen filosofische interpretaties en didactische benaderingen. Tegenwoordig is er een overvloed van verschillende scholen van Aikido, van de zeer ‘harde’ fysiek georiënteerde stijlen met de nadruk op gevecht, tot de ‘zachtere’, meer op gezondheid en oefening georiënteerde benaderingen. Deze sterke evolutie en brede verspreiding van Aikido over de hele wereld, ver van zijn oorsprong, toont de rijke erfenis en het potentieel van deze krijgskunst.

Saito sensei
De stijl, of de lijn van Aikido, die in deze school wordt onderwezen staat bekend als Takemusu Aikido en is een traditionele vorm van Aikido die van O Sensei aan de wijlen Morihiro Saito Sensei (1928 – 2002) werd doorgegeven. Hij was meer dan 23 jaar een persoonlijke discipel van O Sensei en nam zijn dojo in Iwama, Japan, na zijn dood over. Saito Sensei beschouwde het als zijn plicht om de originele technieken van O Sensei in een zo zuiver mogelijke vorm te behouden en door te geven.

Takemusu Aikido onderscheidt zich van andere scholen en stijlen van Aikido door drie kenmerken:

  1. Nadruk op het oefenen van de grondbeginselen en een duidelijk onderscheid tussen basis en geavanceerdere niveaus van praktijk en techniek;
  2. De integratie van het oefenen met de lege hand en met wapens (houten zwaard, stok en mes);
  3. Aikido als krijgskunst (Budo).

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren